TECHNOLOGIA
Home | Odkrywamy przed Tobą zalety cyfrowej stomatologii
Protokół pracy
Aby nadążyć za naszym wysoce wydajnym protokołem pracy w stomatologii, przejdźmy przez każdy etap pracy cyfrowej. Rozpoczynamy od wprowadzenia informacji o pacjencie, utwórz kartę pacjenta i zaimportuj najpierw formularz leczenia, wybierając określone zęby z wybranymi funkcjami. Formularz połączony jest z dalszą częścią oprogramowania odpowiedzialną za zarządzanie.
  • Zaznacz rodzaj pracy, a następnie przejdź do funcji skanowania.
  • Po zeskanowaniu szczęki, żuchwy i części policzkowej, po zakończeniu przetwarzania końcowego, możesz skasować niepotrzebne dane w interfejsie edycji modelu, np. usunąć niechciane tkanki miękkie lub artefakty oraz wypełnić dziury za pomocą funkcji AI. Sprawdź, czy w obszarze roboczym nie ma dużych dziur, jeśli tak, wróć do interfejsu skanowania, aby ponownie zeskanować i wypełnić dziury.
  • Po wyczyszczeniu danych ustaw modele w okluzji, a zobaczysz obraz 3D.
  • Po naciśnięciu przycisku „analiza” w okluzji wyświetli się mapa kolorów, która wskazuje odległość pomiędzy płaszczyznami zgryzu przeciwległych szczęk, aby pomóc dentyście w analizie zgryzu i okluzji, czy potrzebna jest regulacja zgryzu, czy wystarczy przygotowanie itp.
  • Po przechwyceniu danych możesz wysłać dane, w tym opis sprawy, zdjęcia i zeskanowane dane, do wyznaczonego laboratorium e-mail-em za pośrednictwem usługi w chmurze.